Fall Guys Creative - İçerik Üreticisi İçerik Kuralları

Bu kurallar en son 10 Mayıs 2023 tarihinde güncellendi.

Fall Guys Ekibi

Hoş Geldin Fall Guys İçerik Üreticisi!

Seviye düzenleme aracımız Fall Guys Creative ile Fall Guys'da yayınlanabilecek seviyeler (Fall Guys'daki adıyla "turlar") oluşturabilirsin.

Topluluk Kuralları'mızda da belirttiğimiz gibi, Fall Guys, insanların oyun oynayabileceği veya arkadaşlarıyla takılabileceği eğlenceli ve güvenli bir platform olmayı hedefliyor.

Fall Guys'da yeni turlar oluştururken Fall Guys'ın güvenli, eğlenceli ve herkese kucak açan bir yer olmasını sağlamakta bize yardımcı olmanı istiyoruz. Aynı zamanda, kendi Fall Guys Creative Turlarını oluşturman ve bu konuda başarılı olman için sana kolaylık sağlamak da istiyoruz.

Bu kurallar, yapılması ve yapılmaması gerekenler de dahil olmak üzere Fall Guys Creative Turları oluşturmanın ve tanıtmanın uygun yollarını ana hatlarıyla anlatıyor. Lütfen ilk Fall Guys Creative Turunu oluşturmadan ve/veya yayınlamadan önce bu kuralları dikkatle oku. Bol şans!

Bilmen gerekenlerin özeti:

İçeriğinin sunduğu deneyimin senin sorumluluğunda olduğunu ve aşağıdaki kurallara uyman gerektiğini lütfen unutma:
  1. Oluşturduğun turlar aşağıdaki kurallara ve Epic Games İçerik Kılavuzu'na uygun olmalıdır.
  2. Davranışların aşağıdaki kurallara ve Epic Games Topluluk Kuralları'na uygun olmalıdır.
  3. Fall Guys içinde ve dışında yapacağın tüm tur tanıtımları aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır.

KURALLAR

1. İÇERİK KURALLARI VE İLKELERİ

Hep birlikte Fall Guys'ın herkes için güvenli, eğlenceli ve samimi bir ortam olarak kalmasını sağlama amacımız doğrultusunda, Fall Guys içeriklerin aşağıdaki kurallara uymalıdır:

1.1. Güvenli Bir Ortam - Taciz, zorbalık, saldırı, kötü niyetle kişisel bilgileri arama veya ifşa etme, sahte ihbar, kumar, yasadışı uyuşturucular, hayvanlara eziyet, dolandırıcılık, bilgisayar ve yazılım korsanlığı gibi yasadışı faaliyetleri içeren veya teşvik eden içeriklere katkıda bulunmak kurallara aykırıdır. Başkalarına karşı şiddeti hoş gören veya teşvik eden içeriklere müsamaha gösterilmez.


1.2. Kişisel Bilgilerin Gizli Tutulması - Aldatıcı girişimlerden (kimlik avı dolandırıcılığı, hesap bilgilerinin alınıp satılması) kaçınmak için, bunun herhangi bir tur adı veya açıklamasında yapılması da dahil olmak üzere, turlar aracılığıyla kişisel bilgilerin ifşa veya talep edilmesi kurallara aykırıdır. Diğer oyuncuların gizliliğinin korunması amacıyla, Fall Guys Creative Turunu, adını ya da açıklamasını kullanarak bireylerin veya kuruluşların kişisel bilgilerini toplamak, paylaşmak, bunlardan çıkar sağlamak veya bu yönde bir girişimde bulunmak kurallara aykırıdır.

1.3. Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık - Fall Guys ırk, etnik köken, renk, din, cinsel kimlik, cinsel yönelim, yeterlik, milliyet ve diğer gruplardaki çeşitliliği memnuniyetle karşılar. İçerikler, diğer kullanıcıları veya grupları aşağılamamalı, ötekileştirmemeli, küçümsememeli veya nefret söylemleri içermemelidir.

1.4. Nefret Değil… Sevgi - Nefret sembolleri veya tasvirleri içeren ya da şiddeti yücelten veya teşvik eden içerikler oluşturmak kurallara aykırıdır.

1.5. Zorbalık ve Taciz - Oluşturduğun içeriklere katılan diğer oyunculara karşı saygılı ol. Diğer oyuncularla kötü niyetli, tehditkâr, göz korkutucu, müstehcen, küçük düşürücü, aşağılayıcı, mahremiyeti ihlal edici veya taciz edici bir şekilde etkileşim kurmak kurallara aykırıdır.

1.6. Emeğe Saygı Göster - Diğer kullanıcıları, yayıncıları, ünlüleri, devlet yetkililerini, Epic Games çalışanlarını veya herhangi başka bir kişiyi taklit etmek kurallara aykırıdır.Başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin sahibiymiş gibi davranmak kurallara aykırıdır. Diğer oyuncuları kandırmak veya dolandırmak amacıyla başka biri gibi davranmak kurallara aykırıdır.

1.7. Kurallara Uy - Bilinen hilelerin, açıkların, hatalı öğelerin, sunucu çökmelerinin ve hataların kullanımını teşvik eden turlar oluşturmak kurallara aykırıdır.

1.8. Uygun Bir Dil Kullan - Tur adında veya içeriklerinde müstehcen metin veya semboller, yazım varyasyonları veya bu kurallardan kaçınmayı amaçlayan görsel metin tasvirleri kullanmak kurallara aykırıdır.

1.9. Tur İçeriğinde Oyun Dışı İçeriklere Yer Verme - Turun herhangi bir kısmına, adına ya da açıklamasına site dışı web bağlantılarının eklenmesi kurallara aykırıdır. Turun herhangi bir kısmına, adına ya da açıklamasına sosyal medya kullanıcı adlarının/kanallarının eklenmesi kurallara aykırıdır.

1.10. Fall Guys Oyun Derecelendirmesine Uygun İçerikler Üret - Fall Guys, herkese hitap eden bir oyundur (örn.ESRB Genç E, PEGI 3+ vb.).Lütfen herkese uygun içerikler üretmeye özen göster! Fall Guys için içerik oluştururken veya yayınlarken aşağıdaki içerik kurallarına uyulmalıdır:
  • Şiddet ve Kan: Şiddet asla gerçekçi olmamalıdır. Gerçek veya sahte kana yapılan atıflar dahil olmak üzere herhangi bir vahşet öğesinin kullanılması yasaktır."Korkutucu" içeriğe izin verilir, ancak aşırıya kaçılmamalı veya sık kullanılmamalıdır.
  • Dil: Küfürlü dil kullanımı yasaktır.Nefret dolu veya ayrımcı dil kullanımının hiçbir türüne izin verilmez. Tüm cinsel küfürler yasaktır.
  • Müstehcen temalar: Romantik temaların kullanımına izin verilir.Müstehcen temaların veya cinsel faaliyet tasvirlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır.
  • Alkol ve Uyuşturucuya atıf: Herhangi bir şekilde alkol, tütün, yasadışı uyuşturucular veya uyuşturucu kullanımına atıfta bulunmak yasaktır.
1.11. Epic Games Sistemlerinin Kötüye Kullanımı - Epic Games, kullanıcılarımızı ve verilerini güvende tutmaya yarayan birçok sisteme sahiptir. Herhangi bir Epic Games sistemine veya verisine yetkisiz erişim elde etmek için bu korumaların aşılmaya çalışılması kurallara aykırıdır. Aldatıcı yollarla oyunculardan hassas bilgiler elde etmeye çalışmak kurallara aykırıdır. Epic Games sistemleri aracılığıyla kötü amaçlı yazılım oluşturmaya veya dağıtmaya çalışmak kurallara aykırıdır.

1.12. Fikri Mülkiyet Hakkına Saygı Göster - Oluşturduğun veya kullandığın içerikler, fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere başkalarına ait herhangi bir hakkı ihlal edemez (örn. başkalarının telif haklarının veya ticari markalarının ihlal edilmesi). İlgili içeriği paylaşabilmek için gerekli haklara sahip olman veya bu hakları edinmen gerekir. İçeriğin tüm lisansları, Epic Games'e Fall Guys Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (EULA) ve gelecekte sunabileceğimiz tüm diğer ek koşullarla uyumlu bir lisans verecek kadar geniş olmalıdır.

1.13.Diğer Oyuncularla İşbirliği - Turunu oluşturmana yardımcı olması için başka bir Fall Guys oyuncusuyla anlaşırsan veya benzer şekilde başka bir Fall Guys oyuncusunun kendi turunu oluşturmasına yardım etmeyi kabul edersen, bu seninle o kişi arasında yapılan bir anlaşma olarak kabul edilir.Epic Games hiçbir şekilde anlaşmanızın tarafı değildir ve hiçbir şekilde ilgili anlaşmadan sorumlu tutulamaz.

2 TURLARIN TANITIMI

Fall Guys Turlarını tanıtmanı kolaylaştırmak istiyoruz. Fall Guys içinde ve dışında yapacağın tüm tur tanıtımları şu kurallara uygun olmalıdır:

2.1 Sosyal medya kanallarında tanıtım yaparken ilgili turu Epic Games ile ortaklaşa geliştirilmiş gibi lanse etmek veya herhangi bir şekilde mevcut veya eski bir resmi Fall Guys Turu olduğunu ima etmek kurallara aykırıdır.

2.2. Turunu tanıtırken "Fall Guys'da oluşturuldu" (Created in Fall Guys) ibaresini kullanabilirsin.

2.3.Fall Guys, Mediatonic veya Epic Games logolarını turunun herhangi bir yerinde veya turuna ait tanıtım materyallerinde kullanmak kurallara aykırıdır.

2.4. Tur tanıtımlarında turunu sunmak için kullandığın öğeler, ilgili turun görünümünü ve verdiği hissi yansıtmalıdır: Oyuncuları yaşayacakları deneyim konusunda yanıltmamalıdır. Tur tanıtımlarında fotoğraf kullanılamaz.

2.5.Tüm tanıtım materyallerinde şu yasal ibareyi açıkça belirtmelisin: Bu, Epic Games, Inc veya Mediatonic Limited tarafından desteklenen, sponsorluğu yapılan veya yönetilen bir içerik değildir (This is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc or Mediatonic Limited.).

2.6. Turun için tanıtım materyalleri oluştururken yalnızca Epic Games'e ait (veya kullanım için açık izne veya hakka sahip olduğun) kostümleri veya öğeleri kullanabilirsin. Örneğin, Disney kostümlerini kullanmak kurallara aykırıdır.

DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Bir Fall Guys oyuncusu olarak Fall Guys Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'na (EULA) tabisin.

SONUÇLAR

Epic Games, bu kuralların ihlal edildiğinden haberdar olduğunda ilgili durumu vaka bazlı olarak değerlendirerek gerekli işlemleri yapacaktır. Sorunun ciddiyeti veya ihlalin tekrarlanan bir ihlal olup olmadığı gibi çeşitli faktörlere bakarak değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonucu yapılacak işlem bir uyarı, oyun listelerinde yer almama veya öne çıkarılmama cezası ve daha ciddi suçlar için kalıcı hesap yasağına kadar her türlü yaptırım olabilir.

Epic Games hesabının kalıcı olarak yasaklanması durumunda Epic Games oyunlarına, sanal öğelerine, hesap bakiyelerine ve kazanmış veya satın almış olabileceğin diğer öğelere ilişkin tüm haklarını kaybedebilirsin.

BİLDİRME

Hepimizin bir parçası olduğumuz bu topluluğun arkadaş canlısı, eğlenceli ve her türlü olumsuzluktan uzak olmasını sağlamak bize düşüyor.Yukarıdaki kurallara uymayan bir oyuncu veya içerik üreticisi ile karşılaştığında Fall Guys'ın oyun içi "Report (Bildir)" işlevini kullanarak ilgili kişileri veya turlarını bize bildirebilir ya da https://support.fallguys.com/ adresinden bizimle iletişime geçebilirsin.

Hoşlanmadığın ancak Topluluk Kuralları'nı ihlal etmeyen biriyle karşılaşman durumunda bu kişiyi engelleyebilirsin.