Tryb kreatywny Fall Guys – regulamin dla twórców treści

Ostatnia aktualizacja tych zasad miała miejsce w dniu 10 maja 2023 roku.

Zespół Fall Guys

Witamy w trybie kreatywnym Fall Guys!

Tryb kreatywny Fall Guys, czyli nasze narzędzie do edycji poziomów, pozwala na tworzenie poziomów (lub tzw. „rund”, jak jest to określane w Fall Guys), które mogą być udostępnianie w grze.

Celem Fall Guys jest zapewnienie graczom dobrej zabawy i bezpiecznego miejsca do grania lub spędzania czasu ze znajomymi, tak jak to opisujemy w naszych zasadach społeczności.

Podczas tworzenia nowych rund w Fall Guys potrzebujemy Twojego wsparcia, aby Fall Guys był bezpiecznym, wesołym i przyjaznym miejscem dla każdego. Chcemy również ułatwić Ci proces tworzenia rund i osiągania z nimi sukcesów w ramach trybu kreatywnego Fall Guys.

Poniższe zasady określają poprawne sposoby tworzenia i promowania rund, włącznie z kilkoma istotnymi zaleceniami i zakazami. Dlatego prosimy, by przed stworzeniem i udostępnieniem swojej pierwszej rundy w trybie kreatywnym Fall Guys dokładnie się z nimi zapoznać. Powodzenia!

W skrócie:

Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za swoje doświadczenie, i że masz obowiązek przestrzegać poniższych zasad:
  1. Twoje rundy muszą być zgodne z poniższymi zasadami oraz wskazówkami Epic Games dotyczącymi twórczości.
  2. Twoje zachowanie musi być zgodne z poniższymi zasadami oraz zasadami społeczności Epic Games.
  3. Wszelka promocja rund, zarówno w grze Fall Guys, jak i poza nią, musi spełniać poniższe zasady.

ZASADY

1. ZASADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TREŚCI

Wspólnie pracujemy nad tym, aby zapewnić dobrą zabawę i bezpieczne środowisko w Fall Guys dla wszystkich, dlatego też treści publikowane w grze muszą być zgodne z następującymi zasadami:

1.1. Bezpieczne środowisko – Nie udostępniaj treści zawierających lub promujących nielegalne działania, w tym nękanie, zastraszanie, napaść, ujawnianie tożsamości, prokurowanie nieuzasadnionych interwencji policji, hazard, nielegalne narkotyki, okrucieństwo wobec zwierząt, oszustwa, hakerstwo i piractwo. Nie dopuszczamy tutaj treści, które popierają lub nawołują do przemocy wobec innych.

1.2. Chroń prywatność danych osobowych – Aby uniknąć nieuczciwych praktyk (phishingu, kupowania/sprzedawania informacji o koncie), nie ujawniaj ani nie żądaj podawania danych osobowych za pośrednictwem swoich rund, w tym w ramach jakiejkolwiek nazwy lub opisu rundy. Aby chronić prywatność innych osób, nie należy zbierać, udostępniać, ani wykorzystywać danych osobowych osób lub organizacji, używając do tego celu swojej rundy, jej nazwy lub opisu.

1.3. Nietolerancja i dyskryminacja – Fall Guys popiera różnorodność pod względem rasy, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, religii, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, sprawności fizycznej, pochodzenia narodowego i przynależności do innych grup. Treści nie powinny poniżać, marginalizować, czy też używać nienawistnego języka wobec innych użytkowników lub grup.

1.4. Okazuj miłość… a nie nienawiść – Nie twórz treści, które zawierają symbole lub obrazy pełne nienawiści lub treści, które gloryfikują lub nawołują do przemocy.

1.5. Zastraszanie i nękanie – Szanuj osoby, które uczestniczą w Twoim przedsięwzięciu. Interakcja z innymi osobami, prowadzona w sposób agresywny, grożący, zastraszający, nieprzyzwoity, poniżający, uwłaczający, naruszający prywatność lub obraźliwy jest niezgodna z zasadami.

1.6. Uznanie zasług – Nie podszywaj się pod innych użytkowników, streamerów, celebrytów, urzędników państwowych, pracowników Epic Games ani inne osoby. Nie przypisuj sobie zasług za dzieło innego użytkownika. Podawanie się za kogoś innego w celu oszukania lub zmylenia osób trzecich nie jest akceptowane.

1.7. Postępuj zgodnie z zasadami – Nie twórz rund, które promują korzystanie ze znanych cheatów, z luk w grze, wadliwych przedmiotów, awarii serwera i błędów.

1.8. Używaj stosownego języka – Nie umieszczaj w nazwach swoich rund nieprzyzwoitych tekstów lub symboli, odmian ortograficznych, ani wizualnych zobrazowań tekstu mających na celu ominięcie tych zasad.

1.9. Żadnych pobocznych treści – Nie umieszczaj linków do zewnętrznych stron internetowych w jakimkolwiek miejscu swojej rundy, w jej nazwie lub opisie. Nie promuj profili/kanałów mediów społecznościowych w jakimkolwiek miejscu swojej rundy, w jej nazwie lub opisie.

1.10. Dostosuj się do klasyfikacji wiekowej gry Fall Guys – Fall Guys to tytuł odpowiedni dla każdego (np. ESRB Teen E, PEGI 3+, itd.). Twórz treści odpowiednie dla wszystkich! Gdy tworzysz lub publikujesz treści dla Fall Guys, musisz przestrzegać następujących zasad:
  • Przemoc i gore: Przemoc nigdy nie może być realistyczna. Gore wszelkiego rodzaju jest niedozwolony, włącznie z wszelkimi odniesieniami do prawdziwej lub sztucznej krwi. Dozwolone są „straszne” treści, ale nie mogą być one zbyt intensywne ani częste.
  • Język: Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka. Wszelkiego rodzaju język nienawiści lub dyskryminacyjny jest niedozwolony. Niedozwolone są również wszelkiego rodzaju epitety o charakterze seksualnym.
  • Wątki o charakterze seksualnym: Dopuszczalna jest tematyka romantyczna. Wątki o charakterze seksualnym lub obrazowanie czynności seksualnych nie są dozwolone w jakiejkolwiek formie.
  • Odniesienia do alkoholu i narkotyków: Odniesienia do alkoholu, tytoniu, nielegalnych narkotyków lub ich zażywania nie są dozwolone w jakiejkolwiek formie.
1.11. Niewłaściwe wykorzystanie systemów Epic Games – Epic Games korzysta z wielu systemów, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i ich danych. Nie podejmuj prób obejścia tych zabezpieczeń w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek systemów lub danych Epic Games. Nie podejmuj prób zdobycia poufnych informacji od graczy za pomocą oszustwa. Nie podejmuj prób tworzenia lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania za pośrednictwem systemów Epic Games.

1.12. Przestrzegaj prawa własności intelektualnej – Tworzone lub wykorzystywane przez Ciebie treści nie mogą naruszać ani pogwałcać praw innych osób, w tym ich praw własności intelektualnej (np. poprzez naruszanie praw autorskich lub znaku towarowego). Aby udostępniać treści musisz być ich właścicielem lub uzyskać niezbędne prawa. Każda licencja obejmująca treści musi być na tyle szeroka, by pozwalała przyznać Epic Games licencję zgodną z umową licencyjną użytkownika końcowego Fall Guys oraz wszelkimi innymi warunkami dodatkowymi, które możemy przedstawić w przyszłości.

1.13. Współpraca z innymi – Jeśli zaangażujesz innego gracza Fall Guys do pomocy w tworzeniu rundy lub jeśli zgodzisz się pomóc innemu graczowi w tym procesie, będzie to umowa między wami. Epic Games w żaden sposób nie pośredniczy w tej umowie i nie jest za nią odpowiedzialne.

2. PROMOWANIE RUND

Chcemy ułatwić Ci promowanie swoich rund Fall Guys. Promocja rund, zarówno w grze Fall Guys, jak i poza nią, musi odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:


2.1. Gdy promujesz swoją rundę w mediach społecznościowych, nie może ona być przedstawiana jako opracowana we współpracy z Epic Games. Nie wolno też sugerować, że jest to w jakikolwiek sposób oficjalna, bieżąca lub dawna runda Fall Guys.

2.2. Podczas promowania swojej rundy możesz napisać „Created in Fall Guys” („Stworzona w Fall Guys”).

2.3. Nie wolno używać logo Fall Guys, Mediatonic lub Epic Games w jakimkolwiek miejscu swojej rundy lub w materiałach promocyjnych dotyczących rundy.

2.4. Zasoby, których używasz do promowania swojej rundy, muszą w zakresie wyglądu i wywoływanych wrażeń przypominać Twoją rundę. Nie mogą wprowadzać graczy w błąd odnośnie do rodzaju doświadczeń, jakie staną się ich udziałem. Nie wolno umieszczać zdjęć.

2.5. Na wszystkich materiałach promocyjnych musisz umieścić w widocznym miejscu następującą informację: „This is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc or Mediatonic Limited.” („Materiał nie jest sponsorowany, zatwierdzony ani zarządzany przez Epic Games, Inc lub Mediatonic Limited”).

2.6. Przygotowując materiały promocyjne dla swojej rundy, możesz pokazywać wyłącznie stroje lub przedmioty będące własnością Epic Games (lub takie, co do których dysponujesz wyraźną zgodą lub prawami obejmującymi ich wykorzystanie). Nie wolno na przykład używać strojów Disneya.

POZOSTAŁE WARUNKI

Jako gracza Fall Guys obowiązuje Cię umowa licencyjna użytkownika końcowego Fall Guys.

KONSEKWENCJE

Jeżeli Epic Games stwierdzi, że niniejsze zasady zostały naruszone, podejmie działania indywidualnie oceniając każdy z zaistniałych przypadków. Uwzględnione zostaną różnorakie elementy, w tym waga problemu, częstotliwość naruszania zasad przez użytkownika i inne kwestie. Podjęte działania mogą mieć różny charakter – począwszy od ostrzeżenia, poprzez wykluczenie z uwzględniania w playlistach lub prezentowania wśród wybranych, aż po trwałą blokadę konta w przypadku poważniejszych naruszeń.

W przypadku trwałej blokady konta Epic Games, użytkownik może stracić wszelkie prawa do gier w Epic Games, wirtualnych przedmiotów, środków na koncie i innych zdobytych lub zakupionych przedmiotów.

ZGŁASZANIE GRACZY

Wszyscy tworzymy tę społeczność i od nas zależy, czy będzie ona przyjazna, wesoła i pozbawiona negatywnych emocji. Jeśli napotkasz gracza lub twórcę, który nie przestrzega powyższych zasad, możesz zgłosić go lub jego rundę, używając funkcji „Zgłoś” w grze Fall Guys, lub kontaktując się z nami pod adresem https://support.fallguys.com/.

Jeśli spotkasz kogoś, kogo nie lubisz, ale kto nie narusza zasad społeczności, możesz zablokować tę osobę.