Asset use guidelines

Last updated: 15 grudnia 2021

Chcesz wykorzystać zasoby Fall Guys w streamingu, na fanpage'u lub do innych podobnych przedsięwzięć? Świetnie! Upewnij się tylko, że postępujesz zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Przeważnie firma Mediatonic cieszy się, gdy fani korzystają z naszych materiałów i nagrań z rozgrywki, pod warunkiem, że użytkowanie to jest:

Niekomercyjne – oznacza to, że nie używasz naszych materiałów i nagrań z rozgrywki do promocji lub jako część sprzedawanego produktu. Monetyzacja filmów pokazujących nasze materiały i materiały z rozgrywki poprzez reklamy jest generalnie dopuszczalna

Nieobraźliwe – oznacza to, że nie kojarzysz naszych materiałów lub marki z żadną obraźliwą, szkodliwą lub nielegalną treścią

Nieprezentowane jako oficjalne – oznacza to, że nie przedstawiasz ani nie sugerujesz, że firma Mediatonic zatwierdziła lub wspiera wykorzystanie tych materiałów. Słowa „nieoficjalny/nieoficjalna”, „fanpage”, „strona społecznościowa” lub podobne muszą być umieszczone w widocznym miejscu na każdym profilu lub stronie online.Jeśli przestrzegasz tych wytycznych, możesz używać naszych materiałów na fanpage'ach, kanałach społecznościowych, banerach i w ulotkach.

Dźwięk z gry może być wykorzystywany wyłącznie jako część materiału filmowego z rozgrywki

Mediatonic w pełni zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów i materiałów filmowych z gry Fall Guys

Mediatonic zastrzega sobie prawo do zażądania od Ciebie usunięcia naszych materiałów i nagrań z rozgrywki w dowolnym momencie

Mediatonic ma prawo do zmiany tej polityki w dowolnym czasie

Należy zawsze postępować zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego Fall Guys